Jdi na obsah Jdi na menu
 


Končetiny a kopyta

13. 8. 2008Koňské kopyto je obdobou drápu nebo lidského nehtu. Pevná stěna tvoří obvod nepravidelného kruhu, ohebné pružné patky vzadu umožňují snadnou změnu tvaru v závislosti na hmotnosti zátěže. Většina hmotnosti spočívá především na stěně kopyta. Tvar kopyt přední a zadní končetiny se mírně odlišuje (zadní mají tvar spíše mírně eliptický nežli kulatý), avšak stavba je naprosto stejná.

Struktura kopyta:
Povrch – rohovina kopyta je tvořena proteiny známými jako keratin. Buňky jsou soustředěny v pruzích vedoucích vertikálně kopytní stěnou. Zdravé kopyto má na pohmat jemný povrch bez podélných rýh či vertikálních trhlin.
Vnitřní část – rohovina spodní část kopyta by měla být pevná, nikoliv měkká a odlupující se. Rohové chodidlo by mělo být mírně vyklenuté a nepřesahovat trimovanou plochu. Navzdory pověrám nehraje střel důležitou roli v oběhové soustavě končetiny. Jeho význam spočívá především v tlumení nárazů při dopadu kopyta na zem a jeho pružení.

Porovnání velikosti:
Velikost kopyta je často používaným plemenným znakem. Angličtí plnokrevníci nebo arabi mají poměrně malá kompaktní kopyta, jejichž stěny by neměly být příliš strmé. Těžcí koně mají velká a široká kopyta, proto se i mnohem méně boří do půdy. Nad kopytem jim často rostou dlouhé chlupy, zvané rousy. Bez ohledu na tělesnou konstrukci koně by se rohovina kopyta nikdy neměla nechat přerůst. Přerostlé konce se podlamují a na zadních nohou se propadají, což způsobuje nadměrný tlak na nohu.

Vnitřní stavba:
Hmotnost těla zvířete je rozložena do čtyř „sloupů“ – končetin. Škára přitom představuje jakousi izolační vrstvu. Kost střelková a šlacha ohýbače leží nad škárou a částečně mírní abnormální namáhaní končetiny.

Škára – Škára spojuje kost kopytní se stěnou kopyta. Je tvořena z tisíců droboučkých vzájemně propojených lístků a výběžků kostí a rohoviny, oddělených pouze velmi slabou vrstvou cévních a nervových zakončení.

Vyvážená noha:

Proč je důležitá symetrie?
Jakmile kopyto dopadne na zem, jsou do končetiny vysílány nárazové vlny. Není-li končetina řádně vyvážena, což především znamená, nemá-li náležitý tvar, směřují tyto vlny ke kosti spěnkové a abnormální tlak je veden na svaly a šlachy končetiny. Existuje pouze velmi málo koní s dokonalým tvarem kopyta, některým vadám lze však kvalitní péčí předejít.

Čelní pohled:
Linie A je imaginárním řezem vedeným podélně končetinou a rozdělujícím ji na zrcadlově identické poloviny. Linie by měla být rovnoběžná s linií C probíhající bází kopyta. Uvedený tvar zaručuje, že nárazové vlny budou vysílány středem končetiny a nikoli do stran.

Správné proporce:
Linie D vede od patek do střední části prstů, E přes nejširší část rohového chodidla, přičemž obě by měly být stejně dlouhé. Je-li D delší než E, je kopyto příliš dlouhé a jeho zadní část je následně zatěžována značným tlakem.

Boční pohled:
Při bočním pohledu vede imaginární linie F středem dolů do středu spěnkové kosti. Měla by být rovnoběžná s linií G vedoucí po přední partii kopytní stěny. Pokud se však roviny rozbíhají nebo naopak sbíhají, je porušena funkce kopyta.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář